Приемът по схемата 60/40, която цели да запази заетостта, продължава до 30 септември. От схемата на Министерство на труда и социалната политика обаче не могат да се възползват земеделците, научи Агри.БГ.

Земеделският сектор влиза в мярка 60 на 40?

“Секторите, които се подпомагат по ПМС 55/2020 г. (бел. ред за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение) и ПМС 151/2020 г. (бел. ред за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка) са определени в зависимост от степента, в която за засегнати. Изключените сектори не отговарят на условията, тъй като някои от тях са увеличили дейността си или общественият сектор доминира в тях или получават помощ от други източници или средства”, обясняват в свой отговор от Министерство на труда и социалната политика.

По думите им, в сектора на селското стопанство се прилагат различни схеми и мерки за пазарна подкрепа на земеделските производители, чрез директни плащания, управлявани от Министерство на земеделието, храните и горите. А това прави секторът не отговарящ на условията за кандидатстване по програмата 60/40.

Обратно начисляване на ДДС ще се обсъжда през есента

По линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" не се прилага отпускането на безвъзмездна помощ, оказваща финансова подкрепа на работещи в сферата на селското стопанство, уточняват от ведомството.

“Отпускането на средства по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), с изключение на мярката по чл. 51 от него, се реализира под формата на схеми за минимална помощ, когато това е приложимо, при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕС) 1407/2013. Съгласно този регламент, извън приложното му поле са помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в областта на първичното производство на селскостопански продукти и преработка и търговия със селскостопански продукти”, посочват още оттам.

Що се отнася до субсидираната заетост по чл. 51 от Закона за насърчаване на заетостта, която се осъществява под формата на схеми за държавна помощ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 651/2014 - тук също са изключени от приложното му поле помощите, предоставени в сектора на първичното производство на селскостопански продукти, освен ако това са помощи за обучение и помощи за работещи в неравностойно положение и работещи с увреждания.