От началото на годината досега в Главна инспекция по труда са регистрирани почти 15 000 еднодневни договора за наемане на работна ръка в селското стопанство, макар че активният земеделски сезон все още не е стартирал. Това отчете инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА ГИТ, пред социалните партньори, по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщиха от Агенцията.
 
Най-много договори са заверени в обработката на лозя - близо 8000 бр., и на праскови и ябълки - по около 1200 бр.
 
През 2015 г., само за половин сезон, бяха регистрирани 81 000 образци от 1004 земеделски производители. Толкова се очакваше да бъдат регистрирани за целия сезон. Върнати са едва 8876 неизползвани еднодневни договора, посочи още Михайлова.
 
„За нас тези данни показват, че възможността за наемане на работници на еднодневен договор се отразява благоприятно на заетостта в сектора, като мотивира регистрираните земеделски стопани и безработните лица да сключват трудови договори при облекчен режим”, обобщи  инж. Румяна Михайлова.