720 декара посеви с пшеница в землищата на селата Мичковци, Лесичарка и Велковци в община Габрово ще бъдат химически обработени чрез въздушно пръскане.
 
Конкретно третирането на площите в местностите: Надпопската курия, Друма, Йовкова ливада, Чобановец, Свинаря , Пането, Върбата ще се извърши от 3-ти до 7-ми май включително, за времето от 7 до 10 часа. Ще бъде използван инсектицидът Нуреле Д.
 
Фирмата, подала заявление за въздушно пръскане, е декларирала, че ще уведоми собствениците на пчелини, разположени в местата за третиране и в граничещите землища за предприемане на необходимите мерки за опазване на пчелите.