Българското Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) откри свой постоянен офис с експозиционна площ в китайския град Нинбо.
 
 
Офисът е създаден от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) към министерството. Преди ден стана ясно, че голяма корейска компания подготвя износ на български храни, като сирене, мляко и преработени плодове и зеленчуци на стойност 300 млн. долара за Китай и Корея.
 
„Центърът е платформа за планиране и поощряване на реалното сътрудничество между действителни лица – сдружения и фирми, ангажирани в селското стопанство, дърводобива и преработката на продукцията, производители на хранителни стоки, напитки и оборудване за селското стопанство, търговци и инвеститори в тези области“, съобщиха от организаторите.
 
В последния ден преди коледните празници изпълнителният директор Васил Гелев ще представи дейността на Центъра през трите години от създаването му. Той ще отчете работата по проектите и съдействието, което структурата оказва на бизнеса.