Поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, да бъдат включени в обхвата на облагаемите с данък имоти. Това гласи промяна в  в чл. 10 на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), приета днес от Министерския съвет.
 
Кабинетът одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), а промяната в Закона за местните данъци е в преходните и заключителни разпоредби на проектозакона.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!