Близо шест пъти са се увеличили площите със зеленчуци в Област Плевен в периода 2014-2019 г. Това заяви зам.-министърът на земеделието доц. д-р Янко Иванов на среща със земеделски производители в Плевен. 

649 млн. лв. са влезли по сметките на фермерите във Варненско

Той подчерта, че това е над 9% от общите площи със зеленчуци в страната. При площите с технически култури се отчита ръст от три пъти.

Статистиката сочи, че Плевенска област е сред водещите в страната по производство на зърнени и маслодайни култури, основно пшеница, царевица, слънчоглед, рапица и ечемик. 

„През 2019 г. тук са съсредоточени около 10% от общите площи със зърнени култури в страната и близо 9% от тези с маслодайни култури“, допълни Янко Иванов. 

МЗХГ: През 2019 г. обработваемата земя в Плевенско нараства с около 1% спрямо 2014 г., заемайки 90,4% от използваната земеделска площ в областта.

Той отбеляза, че в животновъдния сектор също има положителни тенденции. През 2018 г. броят на отглежданите свине и биволи в областта нараства близо два пъти спрямо 2014 г., на птиците с 68%, на пчелните семейства с 44%, а на овцете с 9%. 

„През последните години се увеличава броят на повечето категории животни в областта, заявени по схемите за директна подкрепа. През 2018 г. тук са заявени над четири пъти повече биволи за подпомагане спрямо 2014 г. При заявените овце и кози увеличението е с близо 30%“, допълни още Иванов. 

За периода 2014-2019 г. в областта са усвоени 745,1 млн. лв. финансова подкрепа с европейски и национални средства. Това, от своя страна, е близо 5% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс.

Експертите на ресорното министерство напомниха, че от настоящата година периодът на задържане на полето на междинните култури за целите на изпълнение на изискванията за екологично насочени площи ще бъде от 1 септември до 1 ноември на годината на кандидатстване. Досега прилаганият период беше от 1 октомври до 1 декември.