Държавната компания „Напоителни системи“, която е собственост на земеделското министерство, ще бъде глобена заради обезводняване на река Въча в района на Кричим.

Внимание! Къде има опасност от поройни наводнения?

Това стана ясно днес по време на среща, организирана от областния управител на Пловдив Дани Каназирева след сигнали за екокатастрофа по поречието на Въча в района на град Кричим. Масовото измиране на риба в района е установено след спирането на работата на ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Въча 2“.

„Започва административно-наказателна процедура към „Напоителни системи“ АД за неспазване изискванията на графика, утвърден от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за осигуряване екологичния минимум за оводняване на река Въча“, каза зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков.

Двете ВЕЦ са спрели работа за ремонт по искане на техния собственик - държавната фирма Национална електрическа компания" (НЕК), съобщи пресслужбата на екоминистерството.

По утвърдения от екоминистерството график за периода от 18-21 ноември ВЕЦ „Кричим“ трябва да осигурява 18 часа в денонощието количества за поддържане на екологичния минимум в реката чрез водохващане на „Напоителни системи“.

На срещата днес са присъствали представители на НЕК, на „Напоителни системи“, на рибарски сдружения и кметът на град Кричим Атанас Калчев. Обсъдена е необходимостта от непрекъснатото оводняване на коритото на реката чрез работата на ВЕЦ-овете.

Какви са резултатите от инспекцията на място от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“?

- При проверка на водохващането на „Напоителни системи“ от река Въча е установено, че по данни от дневника на 18 ноември 2019 г. за оводняване на коритото са пропуснати 271 920 куб. метра, което е приблизително 4,8 куб. метра/секунда. 

- На 19 ноември пропуснатите количества за оводняване на коритото на реката са 77 550 куб. метра или 1,2 куб. метра/секунда, което е нарушение на режимния график. Според него за оводняването на реката от язовир Кричим е необходимо да бъдат пропускани минимум 5 куб. метра/секунда

- На 20 ноември няма отразени пропуснати водни количества. Липсва и монтирано измервателно устройство от „Напоителни системи“.

Участниците в срещата решиха да бъде възложено хидроложко проучване, за да бъде гарантиран екологичният минимум в река Въча в границите на населеното място. 

Зам.- министър Живков увери, че в бъдеще Министерството на околната среда и водите ще съгласува измененията в графика с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, за да бъде запазено биологичното разнообразие, както и постоянното обезпечаване на 5 куб. метра/секунда.