На закрито заседание днес депутати обсъждат скандалната наредба на Министерството на икономиката, която предвижда включването на земеделците, които ползват горива, в специален регистър и деклариране на всяко зареждане. 
 
 
Противоречията започнаха още през април, когато земеделците бяха припознати като ведомствени бензиностанции, недоволства Цветан Берберов от Националната асоциация на зърнопроизводителите в интервю за БНР.
 
Според него проектонаредбата налага по-голяма административна тежест на общинските служби и земеделските производители. Вменяват им се задължения като на търговци, а не на крайни потребители на горива, недоволства зърнопроизводителят. 
 
Той описва като непосилно изискването всяко зареждане с гориво да бъде вписано в сървър на Министерство на икономиката с електронен подпис. Като аргумент той посочва липсата на интернет връзка в отдалечени точки от страната, където дори токът спира и гърмят компютри.
 
Строителството на един обект за горива от първа категория ще струва на земеделеца поне 100–150 хил. лева, което е необоснован разход, твърди Берберов.
 
Той не вижда нужда от нови норми за отчет на горивото, тъй като настоящите са работещи. Проверките сочат, че няма изтичане на горива, няма надписване, има възстановяване на акциз. Налагането на допълнителна административна тежест е излишно, при условие че липсват пробойни, коментира зърнопроизводителят.
 
 
Много от малките доставчици на гориво няма да могат да изпълнят условията на новата наредба. Вероятно целта на промените е именно ограничаване на играчите на пазара в доставка на горива, опасява се Берберов. 
 
Той предупреди, че противоречията в проектонаредбата продължават да провокират недоволството на зърнопроизводителите, които са в протестна готовност.
Нека припомним, че в началото на годината депутатите се опитаха да наложат допълнителни финансови и административни тежести при използването на горива от земеделските стопани с приемането на новия Закон за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
 
Под натиска на социалното недоволство тогава тези тежести отпаднаха от проектозакона. Но днес част от тях са заложени в проект на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Нейното обществено обсъждане продължава до 30 ноември, а днес, 22 ноември, депутатите я дискутират при закрити врати.