Държавите-членки на ЕС приеха днес серия от мерки за подкрепа на земеделските производители във връзка със сушата в Европа. Една от тях е предсрочно превеждане на част директните плащания – още през октомври тази година.

Грудев: Ще има промени в директните плащания

Мерките са предложени от Европейската комисия, за да се облекчат финансовите затруднения, с които се сблъскват земеделските производители поради неблагоприятните метеорологични условия, и да увеличат наличността на фуражи за животни, съобщи ЕК.

Еврокомисарят Фил Хоган: „ От началото на екстремните климатични събития следим отблизо ситуацията и сме готови да подкрепим нашите фермери. Комисията беше в тесен контакт с всички държави-членки през целия период и ние реагирахме бързо. Тези мерки трябва да облекчат финансово европейските фермери и да ги предпазят от недостиг на фураж за добитъка им.“

Действията, за които държавите-членки се договориха днес, включват възможността за по-високи авансови плащания и няколко изключения (дерогации) от правилата за екологизиране, за да се помогне на фермерите да осигурят достатъчно храна за своите животни. 

Засегнатите земеделски производители ще могат да получават по-висок процент от плащанията си по Общата селскостопанска политика (ОСП), за да подобрят паричния си поток. 

Мерките включват:

    •  Получаване до 70% от директните плащания към средата на октомври;
    •  Получаване на 85% от плащанията за развитие на селските райони веднага след официалното приемане на пакета от мерки в началото на септември.

Предвидени са и изключения от някои правила за сеитбооборота и оставянето на земи под угар, така че да се осигури по-голямо производство на фуражите.