Днес официално започва българското председателство на Съвета на Европа. По повода, страната ни ще посрещне редица официални гости, сред които Доналд Туск, председател на Европейския съвет, Жан-Клод Юнкер – председател на Европейската комисия и Антонио Таяни – председател на Европейския парламент. Всички те ще присъстват на тържественото откриване в Народния театър.
 
Страната ни пое ротационното председателство на 1 януари 2018 г., а през следващите шест месеца, България ще бъде домакин на множество събития, голяма част от тях, свързани и с агро сектора.
 
Хронология на предстоящите събития
 
Март 2018 г.
На 8 и 9 март ще се състои Конференция за регионализация на заболяванията по животните – Трансгранични болести по животните, актуални за ЕС. След това, на 12 и 13 март, ще се проведе Съвместен управителен комитет по ветеринарно споразумение с Канада.
 
Април 2018 г.
От 10 до 13 април ще се проведе Неформална среща на генералните директори по горско стопанство в ЕС. От 18 до 20 април пък е заложен провеждането на Форум на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“. Събитието ще се организира от Института за агростратегии и иновации, като МЗХГ е партньор. Следва изнесено заседание на Главните ветеринарни служители от 24 до 27 април.
 
Май 2018 г.
От 2 до 4 май ще се проведе неформално заседание на Работната група на ръководителите на фитосанитарни служби. А на 24 и 25 май ще се състои 43-тата конференция на директорите на разплащателните агенции.
 
Юни 2018 г.
Месец юни ще бъде наситен със събития, започващи още с настъпването му. От 3 до 5 юни ще се проведе неформална среща на министрите на земеделието, заедно с изнесено заседание на Специалния комитет по сеслко стопанство.
 
На 5 и 6 юни ще се състои Четвъртата годишна конференция на ЕС относно финансовите инструменти на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Събитието ще се организира от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК и Европейската инвестиционна банка, като МЗХГ е партньор на форума.
 
От 21 до 23 юни пък ще се състои неформално заседание на Работната група на генералните директори по рибарство. Събитието ще се проведе в Бургас.
 
През месец юни е заложено и провеждането на конференция на високо ниво за рибарството в Черно море, но все още не е уточнена точната дата.
 
 
Председателството ще работи за "сигурна, стабилна и солидарна Европа", а трите основни послания са "консенсус, конкурентоспособност и кохезия".