Заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов се срещна днес с представители на синдикални и браншови организации, съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
 
На срещата стана ясно, че в най-кратък срок ще бъде постигнато подобряване на управлението и контрола, съобразно Закона за горите, по-голяма публичност чрез предоставяне на необходимата за бизнеса и обществото информация чрез сайтовете на държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по-горите.
 
 
В срещата участваха Националната федерация „Земеделие и горско стопанство” на КТ „Подкрепа”, Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост при КНСБ,  Браншовото сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България „Булпрофор”, Националното сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец”, Асоциацията на горските фирми в България, Асоциация „Общински гори”, Сдружение с нестопанска цел – „Асоциация „Български гори”, Сдружение на предприемачите в горския сектор „Форест БГ”, Асоциацията на големите ползватели на дървесина, ръководители и експерти от Изпълнителната агенция по горите. Обсъдени бяха неотложни оперативни мерки, които да осигурят нормална среда за бизнеса, по-добро управление и контрол в горите, а в същото време и изпълнение на неотложни ангажименти на сектора по отношение на цялото общество.  
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!