Дирекция САПАРД към Държавен фонд Земеделие ще бъде закрита. Това става ясно от проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Фонда, предложен за одобрение на Министерски съвет. Щатните служители на дирекцията ще бъдат преразпределени в други структурни звена по прилагане на новата Програма за развитие на селските райони. 
 
В доклада се посочва, че приоритет ще бъде укрепване на административния капацитет на дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“ предвид на това, че със стартиране на новата Програма за развитие на селските райони основната натовареност през първите години ще бъде в етапите на договориране на проектите. 
 
За по-добра организация при прилагането на всички мерки, включени в новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони, във връзка със завишените изисквания за контроли и проверки съгласно новия финансов регламент ще бъде увеличена и числеността и на дирекция „Технически инспекторат“.