Законопроект за облагане с данък на едрите земевладелци и определяне на правила при размера на рентите се обсъжда с браншовици и фермери, заяви пред БНР народният представител и член на Комисията по земеделие Йордан Апостолов.

Министерството: Изтича срокът за заявления за ползване на земи

По думите му законопроектът ще има три основни точки: промяна на нивата на възнаграждения на ренти и наеми, облагане на доходите от рента с данък и облагане на всички, които имат собствена земя над 10-20 хил. дка, независимо дали са физически или частни лица.

"Това са три аспекта, по които искаме да има диалог и да работим за законодателни промени. Като най-спешното според нас, тъй като засяга най-малък кръг от хора, по-малко от 100 юридически и физически лица, е облагането с данък на собственици, които имат над определено количество земя - 10 или 20 хил. декара", каза депутатът от НФСБ.

С това предложение очакваме да постигнем кумулативен ефект за бюджета, защото това са малък кръг от хора, които, имайки такава голяма собственост, трябва да дадат своя дан към обществото, защото всички ние плащаме данъци в определена пропорция.

Относно цените на рентите Апостолов коментира, че трябва да се определят по конкретни критерии - нива по области, по икономически райони на планиране или по някакъв производствен признак, както е по Закона за рентата във Франция.

Йордан Апостолов: "Другият аспект е облагане на доходите от рента с данък над определено равнище, тук също трябва да бъде правилно изчислен прагът. Дали ще бъде по средни арендни плащания, които се ползват за формиране на базата на търговете в съответните областни дирекции, или ще бъде над нивото на получените субсидии - това също е широк кръг от дискусия“