През 2020 г. чужденци – лица от трети страни, няма да могат да купуват българска земеделска земя. Това обаче не важни за европейски граждани, коментира земеделският министър Десислава Танева в bTV. 

Проектозаконът за земеделските земи отблизо - ренти, комасация, договори

Този момент е един от ключовите в предложения за обществено обсъждане Закон за земята. Той обединява няколко закона, които уреждат поземлените отношения в България. 

„До края на тази година ние трябва да входираме и приемем в Министерски съвет един такъв общ акт, който да подобри правилата и регулацията за поземлените отношения“, обясни ресорният министър.

Забраната земеделска земя да се купува от чужденци беше наложена през 2014 г.

„В сега предложения проектозакон за земята бих казала, че правим техническа редакция. В момента текст, който съществува в проекта, е отпаднал поради наказателна процедура, която има срещу България, и за да не плащаме глоби“, обясни земеделският министър. 

По думите й на практика този текст не е имал правен ефект.

„Той се заобикаляше с регистрация на местно юридическо лице – европейски гражданин. Сега забраната за покупка на чужденци, т.е. граждани от трети страни, остава. Но за европейските граждани режимът е такъв, каквото е общото ни право за свободното движение на стоки в ЕС“, уточни земеделският министър.

Експертът определя като минимален делът от българската земеделска земя, която се държи от чужденци чрез фирми, които са регистрирани от български граждани. 

„Не мога обаче да дам точна информация, тъй като Министерството на земеделието не оперира имотния регистър“, допълни Десислава Танева.