Ако се питате за какво се използва цялата продукция от мляко в Европа, Евростат дава подробна статистика в свой анализ.
 
 
Млякото, доставено на мандрите, се преработва в няколко продукта. Най-много от млякото в Европа се използва за производството на сирене и кашкавал. На второ място се нарежда маслото, а след него – сметаната. Едва 11% от млякото в Европа се консумира прясно, а 4% е дялът, който заема киселото мляко.
 
 
По данни на Евростат, през 2016 г. са преработени 152,2 млн. тона от общото количество на мляко в ЕС. Около 55,8 млн. тона пълномаслено и 16,6 млн. тона обезмаслено мляко се използват за производството на 9,6 млн. тона сирене в Европа. 
 
Около 16,7 млн. тона пълномаслено мляко и 13,6 млн. тона обезмаслено мляко пък се превръщат в мляко за пиене, с общ обем от 30,7 млн. тона.