През изминалата седмица инспекторите към отделите Контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните извършиха близо 2312 проверки в обекти от търговската мрежа и заведения за обществено хранене.
 
 
От тях 2266 по текущ  официален контрол и 46 по сигнали и жалби на граждани. Издадени са 139 Предписания и са съставени 34 акта за установяване на административно нарушение.
 
Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност: 4 - на територията на град Варна - 1 за неизпълнение на предписание; на територията на град Враца - 2 за лошо хигиенно състояние; на територията на град Смолян - 1. за лоша хигиена.
 
В резултат на проверките са възбранени и насочени за унищожаване храни са 14 кг. храни от животински произход - месни продукти и птичи заготовки, които са били без етикети, 19 л. безалкохолни напитки с изтекъл срок на годност. Спрени от продажба са 8 кг. храни от животински произход, 13,95 кг. храни от животински произход, 73 л. прясно мляко - несъответствие по  Наредба 9/2011 г.
 
Най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите на Системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние на обектите. Констатирано е също неправилно съхранение на храни, както и такива с изтекъл срок на годност и пропуски в етикетирането. Установени са служители с лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.