Центровете за опаковане на яйца в България са докладвали средна цена на яйца за консумация (L и M размер) през февруари тази година със 17.9% по-ниска от предходния месец. 
 
 
Стойността е 119.86 евро за 100 кг или 0.142 лв./брой, съобщи Министерството  на земеделието, храните и горите (МЗХГ), като се позова на последните постъпили данни. Средноевропейската цена също намалява, макар и не така чувствително. Понижението е с 10.8% до 152,47 евро/100 кг  или 0.181 лв./бр. без ДДС. 
 
По-големият спад на цената на българския пазар в сравнение с европейския допринася за увеличаване на формираната разлика между тях, като от 14.6% през януари 2018 г. тя достига 21.4% през следващия месец.
 
През февруари тази година средната цена на яйцата за консумация в ЕС е с 25.5% по-висока в сравнение със същия месец на миналата година – 121.49 евро/100 кг. За разлика от нея, цената на българския пазар е по-ниска с 3.7%, спрямо февруари 2017 г., когато е била 124,41 евро/100 кг.
 
Източник: Дирекция "Животновъдство", МЗХГ
 
Със стойност 206.24 евро/100 кг Германия е водеща страна в ЕС-28 и една от малкото, в които цената на яйца за консумация нараства през февруари. В сравнение със средната за ЕС, тя е с 35.3% по-висока, като изпреварва в ценово отношение цената на българския пазар със 72%.
 
Други страни, където цената на яйцата е висока, са Австрия (197.10 евро/100 кг), Италия (195.05 евро/100 кг), Швеция (186.25 евро/100 кг), Кипър (176.41 евро/100 кг), Унгария (174.43 евро/100 кг) и Франция (173.31 евро/100 кг).
 
Ниски остават цените във Великобритания (103.38 евро/100 кг), Латвия (110.09 евро/100 кг), Испания (113.15 евро/100 кг), Холандия (116.93 евро/100 кг), Белгия (117.85 евро/100 кг) - с между 29% и 47% под нивата на средноевропейската за месеца.