Общинските съветници на Тервел промениха статута на 105 дка от „гори и храсти в земеделска земя“ на „пасища“ на първото си заседание за 2021 г. Тези площи са разположени в землищата на селата Поп Груево, Жегларци и Орляк.

Ябълка на раздора: Пасищата - апетити за земя и субсидии

Промяната ще позволи да бъдат отдадени под наем на фермери с пасищни животни и това да донесе приходи в бюджета на община Тервел. В мотивите на кмета Симеон Симеонов се посочва, че тези терени никога не са били гори и на практика това няма да промени начина им на ползване.  

Преди превръщането на обраслите с храсти парцели в пасища, процедурата е съгласувана с РИОСВ – Варна. От екоинспекцията посочват, че терените не попадат в защитени територии и не са част от Натура 2000. С решението си Общинският съвет на Тервел узаконява парцелите като пасища. 
Преди повече от месец, в края на 2020 г. общината промени статута на 115 дка незаконно разорани пасища в ниви.

Те са разположени в селата Божан, Главанци, Жегларци, Каблешково и Градница. Въпросните имоти са незаконно разорани и се обработват като земеделска земя. С промяната на статута на пасищата, общината предприе мерки за налагане на административни наказателни мерки спрямо нарушителите. 

С преобразуването на предназначението на имотите общината си поставя две цели – да узакони действителния статут и начин на ползване на парцелите и да регламентира приходите от тях в бюджета.

С даването им под наем се очаква повишаване на приходите. Припомняме, че заради сушата през 2020 г. от кметството отчитат с 20 % по-ниска събираемост на планираните средства. Земеделските стопани не успяха да изплатят навреме наемите си за земеделски земи. 


На 26 февруари от 10, ч. в сградата на община Тервел ще се разиграят на търг 665 дка земя. Наддаването ще е тайно, а срокът за наемане на нивите е 5 години. Началната тръжна цена е 61 лв./дка за стопанска година. Парцелите са от III до V категория и за разположени в 11 землища на територията на община Тервел. Депозитът за участие в търга за земеделските ниви е 30 % от началната тръжна цена, уточняват от кметството.