Всички бенефициери, кандидати по интервенциите на Директните плащания за Кампания 2023, ще могат да подадат в срок заявленията си за подпомагане. Кампания 2023 ще започне след публикуване на подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането на директните плащания и подаването на заявленита за подпомагане, научи Агри.БГ.

ГласувайтеОчаквате ли трудности при кандидатстването по Кампания 2023 за директни плащания?

На 14 март 2023 г. в "Държавен вестник" (бр. 23) беше публикувана НАРЕДБА № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Предстои завършване и на процедурата по обществено обсъждане на Наредбата за подаване на заявления за подпомагане по интервенциите за подпомагане на площ и за животни, като срокът за внасяне на предложения и коментари, обявен от Министерството на земеделието е до 22 март 2023 г. След отразяване на постъпилите становища и предложения наредбата ще бъде публикувана в "Държавен вестник".

Приемът на заявления за Кампания 2023 ще бъде възможен едва след обнародване на горецитираната наредба в "Държавен вестник".

В тази връзка системите ИСАК и СЕУ са недостъпни за работа по линия на интервенциите по Директните плащания поради извършване на актуализация, свързана с предвидените изисквания в приложимото законодателство.

Целта е успешното и навременно стартиране на прилагането на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за Кампания 2023 г. Към настоящия момент земеделските стопани могат да се регистрират в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ . 

За улеснение на кандидатите, в секция „Обратна връзка и помощ“ на СЕУ https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49 са публикувани видео ръководства за регистрация и работа със системата, a за допълнителна информация потребителите могат да използват и платформата за „Въпроси и мнения“.