Призоваваме определянето на тавана на директните плащания да бъде оставен като възможност за избор на държавите членки по отделно.
 
 
Това е записано в подписаното споразумение от земеделски камари и организации от регион „Три морета“ по повод бъдещето на политиката за земеделие на Европейския съюз. 
 
Ето и част от причините за това им общо мнение. 
 
Костадин Костадинов, НАЗ - Всички от събралите с днес държави сме с различна специфика. Според нас всяка страна сама трябва да си избере какво да прави и как да се развива земеделския бизнес. Всяко налагане на ограничение е бич за бизнеса и изграденото до момента. 
 
В сектора определено се забелязва застаряване. Всички искаме децата ни да останат при нас. Смятам, че в стратегическите планове ще има достатъчно място за това да се заложат определени мерки, с които да се подпомогнат младите производители. 
Всичко обаче се прави на базата на SWAT анализ на изминалия период. Именно заради това всяка страна трябва да определи какъв таван да има, дали въобще да има. 
 
Ян Долежал, Чехия - Ние, земеделците в момента се намираме в сложен и същевременно много важен период, тъй като само след 2 месеца ни чакат избори за ЕП, които ще бъдат решаващи в много отношения за нас. Преди всичко за нас е важно да съхраним бюджета за ОСП. Намерението за по-малко пари земеделските стопани да вършат цялата работа по изхранването на населението, да пазят околната среда, да се грижат по-добре за животните и т.н. реално са много повече изисквания за по-малко пари. От името на земеделците казвам, че ние не можем да правим повече за по-малко. Това е нашият приоритет №1. 
 
 
 
Вторият важен за нас момент е че не може ОСП да бъде единна за всички държави. Според нас трябва да имаме едни разумни условия, които ЕС да приема, уважава и разпознава. Това е по-голяма гъвкавост. Особено по отношение на плащанията.
 
16 ха е средното ниво на фермите в ЕС, а при нас в Чехия и Словакия те са по 120 – 130 ха. За нас е важно да продължим да поддържаме тези големи ферми, особено и с историческата обремененост от колективизацията по време на социализма. За нас не е приемливо това, което предлага ЕК за таван, тъй като ще ощети фермите ни. 
 
Принципът на субсидираност в ЕС е основен. Има определени цели, които всяка една държава трябва да ги постигне. Ако целта е да се подкрепят по-малките стопанства, ние можем да я постигнем по различни начини. Например, да се дава по-широка подкрепа за тях, но не сме съгласни големите ферми да останат съвсем без подкрепа. Трябва да има баланс. 
 
Виктор Шмулевич, Полша -  Политиката на различните страни за таваните трябва да бъде според спецификата на съответните стопанства. В Полша на север има малки стопанства. Политиката на държавата е такава и тя очевидно се отличава от политиката на Чехия и Словакия. Не може по един и същи начин да се плаща в Полша и в Чехия. Ако ние предпочетем да подпомагаме стопанствата, които са между 15  и 30 ха, това в Чехия ще бъде абсолютно неразбираемо, защото те почти нямат такива малки ферми. Редно е правителството на дадената страна да даде най-оптималното и добро решение за своето земеделие. Това обаче не означава, че това ще доведе до по-големи разлики.