През изминалата седмица агрометеорологичните условия се определяха от наднормени температури спрямо климатичните норми.
 
 
В полските райони на страната средните температури бяха около и над биологичния минимум, необходим за възобновяване и протичане на вегетация при пшеницата и ечемика. Така се увеличи делът на зимните житни култури, встъпили във фаза трети лист.
 
През следващия период се очаква рязко понижение на температурите, което ще доведе до затихване и прекратяване на вегетацията при пшеницата, ечемика и рапицата.
 
Прогнозираните отрицателни минимални температури ще са над критичните за зимните земеделски култури. През периода при пшеницата и ечемика ще се наблюдават фазите листообразуване (начало на фаза трети лист – Казанлък, Бъзовец, Кнежа и масово – Хасково, Пазарджик), начало на фаза братене (Пазарджик, Николаево) и масово фаза братене (Новачене, Павликени, Силистра, Карнобат). При рапицата наблюдаваната фаза е образуване на розетка. 
 
 
Семковите и костилковите овощни видове са във фаза набъбване на пъпките. В югозападните райони на страната (Сандански) е регистрирано начало на сокодвижението при лозата.
 
Условията ще са подходящи за извършване на почвообработки на свободните площи, за подхранване на есенните посеви с азотни минерални торове.