Възможностите, които предоставя Програма Хоризонт 2020, са много подходящи за внедряване на иновации в агро-хранителния сектор, но е важно да бъдат идентифицирани точните партньори, коментира Светлана Боянова, председател на Институтa за агростратегии и иновации, преди форума ICTurkey 2019, който се провежда днес в Истанбул.

Инвестирай умно: Ролята на дигиталните хъбове

Г-жа Боянова е българският представител на това международно брокерско събитие, което предоставя възможности за партньорства по Хоризонт 2020. Тя подчерта, че блокчейн технологиите намират все по-широко приложение в турския агробизнес. Голяма част от земеделските стопанства в Турция вече прилагат прецизно земеделие.

Светлана Боянова: „С най-голям интерес очаквам с участниците в срещите да обменим идеи за внедряването на цифрови иновативни решения в земеделските стопанства. А защо не и да разработим съвместни проекти.“

Очаква се форумът да събере под един покрив над 440 участници от ЕС и Турция, които се занимават с изследвания в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Ще бъдат обсъдени актуални теми като 5G мрежи, Интернет от следващо поколениe, Big Data и приложения, смарт здраве и грижа, цифровизация на европейската промишленост.

Хоризонт 2020 e осмата рамковата програма на EС за научни изследвания и иновации. Седемгодишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. През юни 2018 г. Европейската комисия (ЕК) предложи още по-амбициозна програма – Хоризонт Европа, чийто бюджет за периода 2021–2027 г. възлиза на 100 млрд. евро.