В периода 16 до 18 ноември предстои да приключат приемите по няколко схеми. Някои от тях бяха удължени заради усложнената епидемиологична обстановка в страната. 

Проектобюджет 2021: Колко е заделено за земеделие?

До 16 ноември земеделците могат да кандидатстват за минималната държавна помощ de minimis. Тя е насочена към фермери, отглеждащи крави и/или юници и/или биволи, овце майки и/или кози майки. Това е вторият прием, в който Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) приема заявления в офисите на областните дирекции. Предвиденият допълнителен бюджет е 2 660 000 лв. Крайният срок за изплащане на помощта е 10 декември.

До 16 ноември е и срокът, в който стопаните могат да кандидатстват за de minimis. Помощта е насочена към фермерите, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза. Това отново е втори прием за тази година. Предвиденият допълнителен бюджет е 3 790 000 лв. Средствата ще бъдат изплатени до 21 декември.

Подпомогнати ще бъдат стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2020. За помощта могат да кандидатстват и земеделци със 100% щети от неблагоприятни климатични събития през 2020 г. върху площите, които поради тези причини не са подали заявление за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за кампания 2020 и не са били допустими по първия прием.

До 17 ноември, вторник, продължава кандидатстването за помощта за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете за 2020.

Вижте колко ще дава ДФЗ на фермерите за 2021 – 2023

На 18 ноември, сряда, приключа приемът на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2020 г. Средствата ще бъдат изплатени до 18 декември. Утвърденият финансов ресурс по схемата е 4,7 млн. лева.

С държавната помощ ще се компенсират до 80% от производителните разходи за отглеждане фуражни и технически култури, плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури през изминалата стопанска година. Обезщетението за зърнено-житни и зърнено-бобови култури е до 20%. Земеделски производители, които не са застраховали площите си, ще разчитат на 50% от полагащата се помощ за съответната култура.

До 20 ноември продължава и кандидатстването за помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период. Средствата ще бъдат изплатени до 11 декември. Финансовата подкрепа е в размер до 100 лева на хектар с ДДС.