Влиза в сила нов европейски регламент за качеството на земеделските продукти.

 

Въз основа на предложението на Европейската комисия от 2010г., регламентът предоставя на потребителите информация относно характеристиките на продуктите, защитава наименованията на продуктите от неправомерна употреба и имитация и насърчава разнообразяването на земеделската продукция.

 

"Силата на европейската селскостопанска продукция се крие в нейното разнообразие, в ноу-хау на земеделските стопани, и в почвата и териториите на производството", каза Дачиан Чолош, комисар по земеделието и развитие на селските райони днес, добавяйки: "Земеделските производители, които са под натиск от страна на икономическия спад, концентрация на властта за договаряне в търговците, и глобалната конкуренция, се нуждаят от инструменти за по-добра комуникация относно качеството на своите продукти на потребителите ".

 

Новият регламент опростява няколко схеми за качество и създава по-стабилна рамка за защита и насърчаване на качествени селскостопански продукти. Ключовите елементи са: по-голяма съгласуваност и яснота, засилване на съществуващата схема за защитените наименования за произход и географски указания (ЗНП и ЗГУ), наред с други с по-бързи процедури за регистрация; опростяване и укрепване на схемата за храни с традиционно специфичен характер и създаването на допълнителен план за качество "планински продукт ". В допълнение, Комисията се приканва да докладва до 4 януари 2014 г. пред Европейския парламент и Съвета относно местното земеделие и директни продажби, както и евентуалната нова опция за план за качество "продукт на островно отглеждане ".
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!