Технологични решения за поддържане и подобряване на естествените ливади и пасища. Създаване и използване на сяти пасищни тревостои. Това е темата на информационна среща, която ще се проведе за фермери в Плевен.
 
 
Организатор на събитието е Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Институт по фуражните култури - Плевен (ССА).
 
На семинара ще бъдат дискутирани различните технологични решения за подобряване на естествените ливади и пасища, както и методи за създаване и използване на сяти пасищни тревостои.
 
Експертите от НССЗ пък ще запознаят присъстващите с възможностите за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
 
П Р О Г Р А М А
10.30 – 11.00 ч. Регистрация на участниците и откриване 
11.00 – 12.30 ч. Технологични решения за поддържане и подобряване на естествените ливади и пасища 
Лектор: Проф. д-р Анелия Кътова, Институт по фуражните култури (ИФК) - Плевен 
12.30 – 14.00 ч. Създаване и използване на сяти пасищни тревостои 
Лектор: Проф. д-р Анелия Кътова, ИФК - Плевен 
14.00 – 14.45 ч. Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г. 
Лектори: Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в гр. Плевен 
14.45 ч. Дискусия и закриване на семинара
 
Събитието е безплатно и отворено за всички заинтересовани.