Представяме ви видео обяснение с примери за най-възможните казуси по предстоящия старт на приeм на заявление по мярка 6.3 от ПРСР 2014-2020. Мярката трябва да бъде стъпка за по-нататъшно развитие на стопанствата и кандидатсване по инвестиционните мерки на Програмата. Тя трябва да стимулира преминаването от полупазарно към пазарно стопанство.

 

По мярка 6.3 няма да се подпомагат стартиращи стопанства, а само такива, които се развиват, подчерта Антоан Чаракчиев, главен експерт в отдел Конкурентоспособност на земеделието в Дирекция Развитие на селските райони в МЗХ.