За периода 2021-2027 г. сумата предвидена за България, по линия на директните плащания надвишава 5,6 млрд. евро. Това научи Фермер.БГ по време на общото събрание на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) в к.к Елените.
 
 
През 2021 г. между стопаните, кандидатстващи по директните плащания, ще бъдат разпределени 773,8 млн. евро. Тази сума ще расте през всяка година, като през 2027 г., в края на програмния период, за директни плащания ще бъдат отпуснати 816,1 млн. евро, разясни Аделина Стоянова, главен експерт в дирекция „Директни плащания и промоции” в Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Посочените средства обаче не включват бюджета за специфично плащане за памук, който е в размер на допълнително около  2,5 млн. евро/годишно.
 
През предстоящия програмен период 2021-2027 г. процентът на директните плащания за България ще бъде увеличен с близо 5% - 4,7%, спрямо настоящия 2014-2020 г., през който за земеделските стопани са били предвидени 5,35 млрд. евро.
 
В схемите за директни плащания влизат основното подпомагане на доходите на фермерите, преразпределителното плащане, схемата за допълване на дохода на младите земеделски стопани, зелените директни плащания, обвързаната подкрепа, специалното плащане за памук и плащането за малките земеделски стопани.