През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 192 лв./дка, което е с 14,4% повече спрямо година по-рано, изчисляват от Националния статистически институт (НСИ).

Средни цени на сделките със земеделска земя през 2021 г.

Средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1 184 лв./дка, а на сделките между юридически лица – 1 133 лв./дка.

Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2021 г. достига 278 лв./дка и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – с 3,9%.

През 2021 г. повишение в цената на сделките с ниви спрямо предходната година е отчетено във всичките шест статистически района:

•    Северозападен район – 32,8%;
•    Северен централен район – 11,9%;
•    Североизточен район – 6,8%;
•    Югоизточен район – 5,0%;
•    Югозападен район – 69,2%;
•    Южен централен район – 5,8%.

Най-висока е средната цена на сделките с ниви в Североизточния район – 1 569 лв./дка, а най-ниска е в Югозападния – 678 лв./дка.

По области водещ по скъпи ниви е Добрич, където средната цена е 2068 лв./дка. Първенец е община Шабла – 2623 лв./дка, следвана от Добрич-селска – 2276 лв./дка, и Каварна – 2231 лв./дка.

При постоянно затревените площи водещото място заема област Плевен със средна цена от 648 лв./дка. Най-висока цена държи община Долна Митрополия – 750 лв./дка, следвана от община Плевен – 700 лв./дка.