Vita Organic е продукт с доказано качество на преработен птичи тор. Органичният тор е с уникално съотношение на макро- и микроелементи. В допълнение към многобройните му качества, допринася и това, че продуктът е произведен в България. 
 
 
 
Продуктът има много свойства, най-важните сред които способност за ефективно възстановяване на плодородието на почвата. Vita Organic съдържа регулиращи растежа съединения, макро- и микроелементи в достъпна за растенията форма. Използването на продукта осигурява ускорено образуване на плодовете и тяхното доузряване, висок добив на всякакви селскостопански култури и увеличаване на сроковете за съхранение на селскостопанската продукция.
 
Друго положително свойство е способността му да превръща неусвояваните компоненти на почвата в усвоявани.
 
Стимулатор на растежа на растенията и подобрител на почвеното плодородие
 
Необходимо е да се отчита, че почвата и растенията са взаимосвързани сложни хетерофазни системи, на които са необходими определени хранителни вещества за реализирането на техните жизнени функции, свързани с метаболизма на съответните превръщания. Като при това почвата обеднява и тя отново трябва да се обогатява с торове, съдържащи органични и неорганични компоненти в определена форма и съчетание. Оптимален вариант за решаването на тази сложна задача е създаването на органичен тор, в състава на който трябва да влязат органични съединения на въглерода, азота, фосфора, калия, микроелементи, в добре усвояема форма, стабилизатори, катализатори за размножаване на почвените микроорганизми, които са способни да превръщат хидроокисите и металните окиси в разтворими форми. Всичко това може да бъде възможно просто чрез използването на Vita Organic.
 
 
След въвеждането в почвата се образуват, така наричаните, колоидни разтвори, в които интензивно се развиват почвени микроорганизми. В резултат от жизнената дейност на бактериите се подобрява качествения състав на почвата, образува се хумус, биогенни елементи, хуминови киселини, хетероауксини и други, необходими за живота на почвата и растежа на растенията вещества. Хранителните вещества, които се намират в колоидните разтвори, практически не се измиват и се запазват в почвата в продължение на редица години. Това е доста концентриран органичен тор, който се характеризира с кондиционна влажност, еднородност, сравнително малка плътност, алкална реакция на средата и високо съдържание на органични вещества, без мирис на амоняк.
 
Торът се отличава също така с висока концентрация на хранителни елементи както в овална, така и в подвижна форма. 
 
Vita Organic пасва перфектно и за пълноценно подхранване с макро и микроелементи на зеленчукови, овощни, зърнени, технически, декоративни и други насаждения, както на открито, така и при оранжерийно производство.
 
Референции
 
„При всички трайни насаждения основните положителни резултати се регистрираха чрез повишение на средния добив с около 50% и липсата на плевели около насажденията, където е внесен VITA  ORGANIC”.
Химикотехнологичен и металургичен университет, София, 
Катедра „Инжинерна екология”
 
„На база произход, хранителен състав и получените резултати, ни дават основания да препоръчаме органичния тор  VITA  ORGANIC, като подходящ за биологично земеделие”.
Селскостопанска академия,
Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян
 
Сертификат за регистрация 
Свидетелство за регистрация/Registered 24/08/2016, No 015116627
 
    
 
 
 
 
Повече информация за Vita Organic може да получите от ECORE на www.ecoreltd.com