Високите температури в България ускориха развитието на есенните култури, съобщава UkrAgroConsult. Запасите от влага в 50 см и 100 см почвен слой се очаква да бъде достатъчни, обусловени и от очакваните валежи през последната седмица на месец април. 
 
Те ще имат благоприятен ефект и върху началната фаза на засетите пролетни култури.
 
Оперативните данни на Агростатистиката от миналата седмица сочат, че през последната седмица сеитбата на маслодаен слънчоглед и царевица за зърно продължава да напредва с бързи темпове. По оперативни данни, към 14 април 2016 г. площите, засети с двете култури, са съответно с около 139% и 237% над нивата отпреди една година.