Представители на аграрните комисии на парламентите на страните от Вишеградската четворка (V4) гласуваха на 15 февруари, четвъртък, в Будапеща за изравняване на преките плащания за земеделие и за единни стандарти за качество на продуктите във всички страни от ЕС.
 
 
Във Вишеградската група влизат Полша, Чехия, Словакия и Унгария.
 
Делегациите подчертаха, че съществуват различия в директните плащания на хектар сред държавите-членки и призоваха процесът на сближаване да приключи напълно, като субсидиите от общия бюджет на ЕС трябва да бъдат уеднаквени, съобщи farmer.pl.
 
„Подчертаваме, че всички земеделски стопани в ЕС са изправени пред едни и същи предизвикателства и трябва да отговарят на едни и същи стандарти и изисквания“, се казва в подписаната Съвместната декларация от Будапеща на представителите на Комисията по земеделие на държавите от V4.
 
 
В сегашната ситуация различните суми на директните плащания в отделните страни са неприемливи, заявиха участници във форума. 
Като пример беше посочено, че сега полският фермер получава приблизително 207 евро на хектар, холандският фермер – 418 евро, а германският 308 евро. 
 
Подписалите декларацията изтъкнаха, че Европа се нуждае от Обща селскостопанска политика (ОСП), която е в състояние ефективно да реагира на различни кризисни ситуации и позволява на европейския селскостопански сектор и хранителната промишленост да останат конкурентоспособни на световната сцена.
 
Вторият въпрос, повдигнат в декларацията, е различното качество на храните, продавани в Източна и в Западна Европа.
 
„Продажбата на идентични продукти с умишлено различен състав спрямо клиентите в различни части на Съюза представлява нелоялна търговска и производствена практика, която според нас е неприемлива. Смятаме, че е необходимо да се предприемат стъпки на равнище ЕС за прекратяване на нелоялните търговски практики спрямо потребителите“, посочва още декларацията.
 
Документът подчертава, че в допълнение на вече предприетите от ЕК мерки по този въпрос следва да се разработи подходящо законодателство на равнище ЕС.
 
 
Неприемливо е продукти с една и съща опаковка в Западна Европа, например, да съдържат захар, а в Източна Европа - глюкозо-фруктозен сироп.
 
Страните от V4 се споразумяха, че тази практика трябва да бъде прекратена, като е необходимо да се приеме и общ стандарт за вземане на проби.