Проведени в Подмосковието експерименти с очила за виртуална реалност, специално пригодени за крави, показват, че използването им върху животните увеличава млеконадоя. Това съобщиха преди броени дни от Министерството на селското стопанство и храните на Московска област в Русия.


Отдавна е известно, че когато кравите са спокойни и в добро емоционално състояние, количеството и качеството на произведеното от тях мляко значително се покачва. Затова в различни държави фермерите използват различни способи, за да предразположат добитъка. В САЩ, например, са въведени автоматизирани системи за масаж на животните, в Европа роботизирани механизми обезпечават безпрепятственото им движение из стопанството, а в руски ферми звучи класическа музика, чиито свойства за млеконадоя са отдавна доказани.


Съгласно анализи на холандския Wageningen университет, условията на средата оказват съществено влияние върху кравите и количеството и качеството на млякото, което те произвеждат. Тези данни се потвърждават и от изследователите от Scotland’s Rural College. Интервюта с фермери, използващи различни системи за повишаване благосъстояните на добитъка сочат, че има ясна връзка между опитите за подобряване емоционалното състояние на кравите и положителния ефект върху млеконадоя.


Ето защо в подмосковското стопанство “РусМолоко”, компанията Milknews започва експерименти с очила за виртуална реалност за крави, разработени в сътрудничество с ветеринарни лекари и производствени консултанти. Очилата са адаптирани според големината и формата на главите на животните, а уникална програма за виртуална реалност имитира изображения на тучни полета. Програмата е съобразена със специфичните характеристики на зрението на добитъка, което възприема по-добре цветове от червената част на спектъра и по-слабо - зелени и сини тонове.


Още по време на първите опити с ВР очилата, изследователите констатират понижение на тревогата и подобряване на общото емоционално състояние на стадата. Влиянието на новата технология върху млеконадоя предстои да бъде допълнително изучавана, чрез последващи комплексни експерименти. При положителни резултати, проектът ще бъде разширен и технологията разпространена в целия руски млекопроизводствен отрасъл.