Започнаха проверки на везните за измерване по пазари и тържища за  плодове и зеленчуци. 
В активния летен сезон търговците и стокооборота се увеличават, от което се увеличава и риска за потребителите от неточно измерване на количеството на закупените от тях стоки.
 
В Южна България инспектори от регионален отдел "Метрологичен надзор", извършиха проверки на лица, използващи везни на територията на пазари и борси: пазар за плодове и зеленчуци в Раднево, общински пазар в Сливен и стокова борса "Родопи 95" АД в сeло Първенец, съобщава БГНЕС.
 
Проверени са общо 116 маси на производители на селскостопанска продукция, с 119 везни. Установено е, че 29 от везните не отговарят на законовите изисквания, това e около 24% от проверените средства за измерване. 
 
Неотговарящи на законовите изисквания уреди за измерване са от типове, неразрешени за търговска дейност в България и страните от Европейския съюз - с нарушени пломби, ограничаващи достъпа до местата за настройка на везната и с изтекъл срок на периодична проверка.
 
Съставени са 22 акта за нарушение и 6 протокола за задължителни предписания за привеждането на средствата за измерване в съответствие с изискванията на Закона за измерванията.
 
През месец юни в сезонната кампания по изкупуване на череши, инспектори от регионален отдел "Метрологичен надзор" - Южна България бяха извършиха проверка в 11 пункта за изкупуване на череши. Открити са отново нарушения на неразрешени за търговска дейност в България и страните от Европейския съюз, за които са съставени актове и протоколи.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!