Ръководството на Български ветеринарен съюз се среща днес с министъра на земеделието проф. Димитър Греков.

Основната тема на разговор ще бъде казуса с липсата  на  нормативни документи, които да гарантират ефективно функциониране на приетия през месец януари тази година нов Закон за ветеринарно – медицинска дейност, посочиха от БВС.

Срещата е насрочена за 12 часа.

Според ветеринарите новият Закон за ветеринарно – медицинска дейност,  е причината за тоталния хаос в тази област.  Законът отмени ежегодно сключвания Годишен рамков договор между Българския  ветеринарен съюз  и Министерството на земеделието и храните, който възлагаше на частно – практикуващите лекари профилактиката, а на държавните – контролът върху нея.  

След като администрацията  и ветеринарните лекари не се разбраха за тарифата и ценоразписа на  медицинските услуги, необходими на земеделските стопани,  Агенцията  по безопасност на  храните, в противоречие с европейските правила,  възложи на държавните  ветеринарни лекари  само маркирането на животните  и разрешителните  за придвижването  им.  Средства, с които да се покриват разходите на ветеринарните лекари  за консумативи за извършваните от тях специализирани услуги според  предлаганата проекто – тарифа,  не са предвидени. Без промяна в тарифата  е невъзможна профилактиката, ваксинациите и изследванията за обществено значими заболявания като туберкулоза, антракс , шап, чума по свинете и др.  Това изправя страната пред  угроза  от поява на остри заразни заболявания сред животните. Не е гарантирана безопастността на продуктите  от животински произход, заявиха ветеринарните лекари. Пред провал е изпълнението на Държавната профилактична програма  и Програмите за надзор и лечение на болестите по животните, посочиха в декларация от БВС.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!