До края на следващата седмица работна група с участието на експерти на Български ветеринарен съюз и Министерство на земеделието и храните да  съгласува и представи на министър Димитър Греков  Тарифа за таксите за извършване на имунопрофилактика на животните, отразяваща действителните разходи за тази дейност. Това се договориха на работна среща днес в МЗХ ръководството на БВС и министъра на земеделието и храните проф. Греков.

Ако това се случи, има всички основания да се надяваме, че до края на месеца ще бъдат преодолени административните пречки и профилактиката на животните ще бъде възстановена, заяви след срещата председателят на БВС доц. Маринков. Той изрази надежда, че експертите от министерството, ДФ „Земеделие” и Българска Агенция по безопасност на храните ще изпълнят стриктно разпореждането на министъра. Работната група ще търси общи решения и на останалите спорни въпроси, формулирани в писмо на БВС до проф. Греков и внесено днес.  

Срещата бе поискана в спешен порядък от БВС заради спряната от два месеца профилактика на животните и липсата  на  нормативни документи, които да гарантират ефективно функциониране на приетия през  януари т.г. нов Закон за ветеринарно – медицинска дейност.


Законът отмени ежегодно сключвания Годишен рамков договор между Българския  ветеринарен съюз  и Министерството на земеделието и храните, който възлагаше на частно – практикуващите лекари профилактиката.  След като администрацията  и ветеринарните лекари не се разбраха за тарифата и ценоразписа на  медицинските услуги, необходими на земеделските стопани,  от края на април т.г. бе спряна профилактиката на животните.  

Без промяна в тарифата  е невъзможна профилактиката, ваксинациите и изследванията за обществено значими заболявания като туберкулоза, антракс , шап, чума по свинете и др. , заяви доц. Маринков по време на срещата. Министър Греков се съгласи, че това изправя страната пред  угроза  от поява на остри заразни заболявания сред животните,  не е гарантирана безопасността на продуктите  от животински произход, пред провал е изпълнението на Държавната профилактична програма  и Програмите за надзор и лечение на болестите по животните. Заради тези угрози министърът разпореди спешно да се намерят решения на спорните въпроси.  
                                                             
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!