В годините отчитаме ръст в оранжерийното производство. Към 2019 г. заявените площи оранжерийно производство са 765 ха, за сметка на 588 ха през изминалата година. Това каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, по време на първия семинар за интегрирана растителна защита, организиран от Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП). Събитието се провежда в Аграрен университет в Пловдив.

Учат фермери на интегрирана растителна защита в оранжерии

 

“Производството на оранжерийна продукция през 2018 г. е 130 хил. тона, това е ръст с 28% спрямо предходната година”, добави Кръстева.

 

Тя изрази своята положителна нагласа за развитие на сектора и в бъдеще.

“Продължава тенденцията за модернизиране на старите оранжерии. Приносът към модернизирането на този вид стопанства се дължи и на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и в частност на мерките, които се отварят ежегодно, както и благодарение на обвързаното подпомагане”, припомни зам.-министърът.


Вергиния Кръстева напомни, че съгласно индикативната годишна работна програма - през 2020 г. ще се отвори прием по подмярка 4.1.2, която е тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства. Именно по тази мярка могат да кандидатстват и оранжерийните производители.