В България подходът ЛИДЕР се прилага успешно вече десет години. Обхванатата от стратегиите територия е 25% от селските райони на страната, а населението – около 800 000 души от най-слабо развитите територии на България. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева при откриването на четвъртата Международна конференция по подхода ЛИДЕР.
 
 
По думите й значението на подхода на ниво Европейски съюз става все по-голямо, а някои от моделите на финансиране, които успешно се прилагат досега вече са част от националните политики. 
 
„През настоящия програмен период България се включи към държавите, които прилагат многофондово финансиране на стратегиите за водено от общностите местно развитие“, посочи д-р Василева.  
 
Тя подчерта, че 19 от одобрените до момента 40 местни инициативни групи са включили повече от един фонд в стратегиите си. В момента тече оценката и на последните местни инициативни групи, които ще бъдат одобрени за изпълнение на стратегии, като прогнозите на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони са до края на периода да функционират повече от 60 местни инициативни групи.