Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) организира обща среща на основните производители на розово масло в България. Тя се състоя на 27 април в Пловдив. На нея присъстваха български преработватели, земеделци и търговци от бранша. Основната тема на разговорите беше обща работа в посока изсветляване на процеса на изкупуване и контрол на качеството на розовия цвят. 
 
 
Всички участници се обединиха около няколко основни решения, които целят да подпомогнат запазването на качеството на българското розово масло и добрите практики на конкуренция. Розопроизводителите се споразумяха по три основни точки: стриктно изискване на нужните документи при изкупуване на розовия цвят, заплащане на цвета спрямо неговото качество и изкупуване само на цвят с нужната чистота, добро отглеждане и доказан сортови произход. 
 
[news]
По време на срещата в Пловдив беше засегнат и актуалния и много болезнен въпрос относно производството и износа на фалшиво розово масло. Това притеснение на бранша беше и основния повод за наскоро проведената работна среща на ръководството на БНАЕМПК с министъра на ресорното ведомство Румен Порожанов. По време на тези разговори се предложи създаване на контролно звено в МЗХГ, което да следи за спазване на законовите норми и добрите производствени практики след и по време на предстоящата розовата кампания. Основните фирми в бранша на българското розопроизводство настояха и за строг контрол и данъчни проверки на земеделски производители, физически и юридически лица, които са декларирали продажби или покупки на розов цвят. 
 
Очакванията на фирмите в бранша са за нормална година. По данни на БНАЕМПК през последните години площта на розовите насаждения в България се е увеличила значително. Към настоящия момент има приблизително над 40 000 дка розови градини, повечето от които са в отлично състояние. Отново по данни на асоциацията, над 50 са работещите дестилерии в Розовата долина.