Най-късно до края на месец април всички бенефициенти по мярка 10 Агроекология и климат ще получат уведомителните си писма за одобрение или неодобрение по мярката. Това каза пред Фермер.БГ зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев.
 
Година след като са кандидатствали по мярка 10 „Агроекология и климат”, земеделци все още не са получили уведомителни писма и не знаят дали са одобрени за подпомагане, а според Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 г „Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изпраща на земеделските стопани уведомително писмо за одобрените и неодобрените за участие на площи животни по мярка 10 „Агроекология и климат“ в срок до 30 ноември на годината на подаване на „Заявление за подпомагане“.
 
 
„Огромната част от подадените заявления по мярка 10 Агроекология и климат са получили вече своето одобрение или неодобрение, посочи зам-министър Грудев и уточни: Има забавяне в изпращането на писма в направленията за земи с орнитологично значение и превръщането на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи. Забавянето е свързано с получените немалко сигнали при нас за евентуални опити за злоупотреби. В тази връзка ние инициирахме допълнителни проверки. В момента колегите от ДФЗ приключват обработката на част от тези административни проверки и най-късно до края на месеца всички бенефициенти ще получат своите писма за одобрение или неодобрение“.