Заради случаи на шарка по овцете в съседна Турция общинската епизоотична комисия в Болярово предприема предпазни мерки. Вече е започнала имунизацията на животните. Кметските наместници на граничните села Крайново и Странджа са определили местата за паша и водопой. Районирана е буферна зона от половин километър до границата., съобщи БНР.

Карантинният срок е три месеца, като през периода ще се наблюдава движението на животните. Според директора на Ветеринарно-медицинската служба в Ямбол, няма опасност болестта да се разпространи на територията на нашата страна.

По темата четете още:

Шарките при преживните животни