В Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) има Тематична подпрограма за малките стопанства. По нея ще могат да кандидатстват по-дребни стопанства със стандартен производствен обем под  8 хил. евро и до 10 хка. земеделска земя.

Това каза на Националната среща на земеделските производители Владислав Цветанов, и.д. Началник отдел Мерки по Ос 1 в Министерството на земеделието и храните. В новата ПРСР влиза понятието „стандартен производствен обем на стопанството“. Това е т.нар. икономически размер на стопанството, който съществува и сега, обясни екпертът.  

„Тези 8 хил. евро не бива да стряскат земеделските производители – те са просто един паричен израз на икономическия размер на стопанството. Не са обвързани с размера на продадената продукция, а по-скоро с типа на стопанството – какви животни/култури/трайни насаждения се отглеждат в стопанството", посочи Цветанов.

"Всеки един земеделски стопанин, чиито бизнес е на светло, ще има наистина лесен достъп до всички мерки, които подпомагат земеделското производство и преработката на земеделски продукти в бъдещата ПРСР 2014-2020", посочи още Владислав Цветанов.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!