Земеделските кооперации попадат в обхвата на действие на Закона за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Това става ясно от Правилника към Закона, приет на 31 декември 2018 г., съобщи Явор Гечев, председател на Национален съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) в Добрич по време на среща с представители на кооперативи от Добруджа.
 
 
Това е категоричното становище на ДАНС след запитване на съюза, в което се казва, че всички земеделски кооперации и производители с оборот над 30 000 лв. при търговия на едро попадат под този Закон, уточни пред фермерите Гечев.  
 
До края на април Управителните съвети на земеделските кооперации трябва да са гласували вътрешни правила за превенция срещу прането на пари и финансиране на тероризма, според които да работят и развиват дейността си. „Това, което ние правим, е да не караме всяка от кооперациите да прави съчинения.
 
[news]
 
Има законова възможност, според която националните браншови съюзи са в правото си да определят общи правила. В момента те се разработват от съюза и ще бъдат приети на Управителен съвет на 28 март. Така всяка кооперация ще може да гласува декларация, с която приема общите правила съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари”, поясни Гечев. 
 
Ако до края на април земеделските кооперации не са изпълнили изискването на закона, те подлежат на сериозни глоби, които започват от 10 000 лв. „Ако нямате такъв тип правила и отговорности по Правилника, след април ще започнем обучение на кооперациите”, обяви още Явор Гечев пред колегите си и уточни: „Идеята е да направим всичко като съюз, за да улесним финансово всяка кооперация в изпълнението на тези законови изисквания”. 
 
В Правилника към Закона се казва още, че Специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване” води регистри на информацията за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм, както и на всички плащания в брой на стойност над 30 000 лв. Освен това се води отчет на информацията от Агенция „Митници” и на тази от „Централен депозитар”. Тези регистри се правят съгласно членове 76, 77 и 78 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.