Днес в 15 области на страната е обявен червен код за пожароопасност. По данни на НИМХ, застрашените от пожари области са: Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Кърджали, Плевен, Русе, Разград, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. На тези места са възможни бързо разпространяващи се пожари с въвличане на дървесни корони. 
 
До момента пожарите в страната са над 100. Метеорологичните условия са една от причините за избухването на пожари, но не бива да изключваме и нашата вина. 
 
Фермер.БГ припомня правилата за пожарна безопасност, които трябва да се спазват, за да се предотврати проява на пожар:
 
- При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно сигнализиране и осъществяване на връзка на телефон 112.
 
- По време на пожароопасния сезон, който продължава до месец ноември, се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.
 
- Забранено е още паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете и крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намиращи се в горския фонд и на разстояние до 100 м. от него. 
 
- Забранено е хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения.