Поголовието от млекодайни крави в Дания се е увеличило за поредна година, показват данни от националната статистическа служба на страната.
 
 
Стадата в сектора са наброявали в края на миналата година 575 000 животни – с 1.8% повече в сравнение с 2016 г., пише farmer.pl.
 
След временен спад на поголовието, през 2017 г. е достигнато най-високото ниво по този показател в периода след отпадането на млечните квоти през 2015 г.
 
Увеличава се и производството на мляко, като през миналата година е отчетен ръст от 1.7%. Това се обяснява не само с по-големия брой животни, но и с повишаването на средната млечност с 98 кг до 10 546 кг от крава през сезон 2016/2017 г.
 
 
Говедовъдството в Дания отчита в края на 2017 г. общо 1.558 милиона животни, или с 0.3% повече в сравнение с 2016 г. Повишава се броят не само на млекодайните крави, но също и на биковете, и на юниците.
 
Намаляват единствено стадата от крави с бозаещи телета. Спадът там е с 3.3% до 89 200 животни.