МЗХ ще даде утре от 10 ч. пресконференция и официален старт на Седмицата на гората в Международния панаир Пловдив. За 2010-а година, мотото на празника е "Гората утре - нашата грижа днес".

 

Утре Министъра на земеделието и храните - Мирослав Найденов ще връчи наградите на 2009 година за: „Лесовъд на годината”, „За цялостен принос в лесовъдската практика”, „Най-добър служител по охраната”, „За медиен принос в горската тема”, както и „За активна синдикална дейност и социално партньорство”.

 

В Област Кърджали лесничеите няма да празнуват, тъй като шефът на дирекцията Николай Янчев похарчил по време на 4 дневна-екскурзия в Париж, парите предвидени за традиционният коктейл и празник на лесничеите. „Така и не стана ясно какви ги е свършил шефа на пътуването си и посещението на изложение във Франция“, коментираха горски. Те са категорични, че подобни пътувания зад граница са пир по време на чума на фона на финансовото състояние на горските стопанства в района.  Лесничеите негодуват срещу Янчев още след като отново седна на шефския стол. „Превърна ни в чиновници. Непрекъснато иска някакви справки.“, признават горски. Според тях чиновническият подход е усвоен от Янчев по време на 9-годишната му работа в областната управа. Настоящият горски № 1 в Кърджали успя да оцелее като чиновник в администрацията по времето на 4 правителства – на СДС, на НДСВ, на БСП и на ГЕРБ.

 

В Област Перник, Седмицата на гората ще се проведе от 6-и до 11-и Април. В програмата утре се предвижда поднасяне на венец пред паметника на лесовъда Йордан Митрев в местността "Юч бунар", както и почистване и озеленяване на пространството около него.

 

На 7 април от 9.30 ч. в Младежки център Карлово, кметът на Общината инж. Найден Найденов ще открие изложба от детско творчество на тема “Гората мое настояще и бъдеще”. От 11.00 ч. на същия ден в местността “Паниците” в Калофер ще бъде открит паметник на лесовъда Петър Манджуков. Инициативите са по повод “Седмицата на гората 2010” и са организирани от Държавно горско стопанство Карлово.

 

На 8 ІV 2010 г. Регионална дирекция по горите- Берковица организира Празничен турнир - състезаниея по шах, тенис на маса и футбол на малки вратички с участието на отбори на Държавните горски и ловни стопанства, Учебно опитно горсто стопанство " Петрохан " 9 с. Бързия и Лесотехническата професионална гимназия Берковица. В 16:30 на площад " Йордан Радичков "  пред Читалищато ще се състои официалното откриване на празника. На него традиционно ще бъдат  присъдени номинациите " Лесовъд на годината" за 2009г. и " Служител по опазване  на горите" за 2009 г.Ще бъде отслужен и тържествен молебен за българската гора и за служителите, които се грижат за нея. Оачква се като гост на тържеството да присъства и доц. Георги Костов - Заместник министър на земеделието и храните.

 

Годишно в България незаконно се изсичат към 2.8 млн. куб. м. дървесина. Загубите за държавния бюджет и за обществото са десетки и стотици милиони, без да говорим за загубите за природата и за екологичното равновесие. Само през 2008 г. над 230 млн. лв. печалба от горския сектор са отклонени от сивата икономика. Обществото трябва да знае, че общата горска площ на България възлиза на 3.9 млн. хектара или 34% от територията на страната, като 3.4 млн. ха са покрити с гори. Дървесните запаси възлизат на 520 млн. куб. м, при годишен прираст 12.3 млн. куб. м. С това богатство България е на едно от първите места в Европа по относителен дял на горското стопанство от общия възобновим природен ресурс на страната. Значението му за националното стопанство е изключително голямо, а за природата, биологичното разнообразие и екологичното равновесие – неоценимо. Този ресурс днес е в тежка криза. Радикалната структурна реформа, сама по себе си необходима, бе извършена при липса на готовност в населението, бързо и недостатъчно професионално, без гаранции за съхраняване на вековните традиции в опазването на гората. От хаоса в икономиката, особено в последните няколко години, се възползваха безотговорни печалбари, които поголовно унищожават това национално богатство. Красноречив пример е положението в Североизточна България, където масовата сеч практически е компрометирала полезащитните горски пояси. Те са изградени не само от държавата, но и с безкористния труд на местното население. Унищожаването им е фактическо и морално престъпление. Възстановяването им е изключително труден и бавен процес. Резултатите вече са налице. Снежното бедствие в района тази зима е пряко следствие от липсата им. През последните няколко години в Добруджа и лудогорието е регистрирано намаляване на добивите от пшеница в зоните, досега пазени от тях.