Продължаващото възникване на огнища на АЧС в Азия провокира ръст на цените на свинете. 

10 случая на АЧС за малко над месец у нас

Точните мащаби на проблема с болестта в Китай остават в мъгла и следователно трудно може да се направят реални прогнози за световния пазар на свине. В същото време в неотдавнашен доклад на Министерство на земеделието на САЩ (USDA) се споменава за вероятно намаляване на поголовието от свине в Китай с 13% през 2019 г. Става дума за до 374 милиона свине. Това означава, че общото производство на свинско месо в Китай ще се съкрати с 5% до 51,4 млн. тона, пише изданието MeatInfo.Това ще доведе до увеличаване на търсенето на свине на международния пазар.

Министерство на земеделието на САЩ очаква, че китайският внос на свинско месо през 2019 г. ще се увеличи с 33%. Търсенето на европейско свинско месо, основно от Германия и Испания, вече нарасна – което доведе до рязък ръст на цените на животните.

През първата седмица на април 2019 г. на европейския пазар се забелязва съществено повишаване на цените:

• Германия: + 25% (от 1,36 до 1,70 евро / кг кланично тегло)
• Испания: + 28% (от 1,04 до 1,33 евро / кг кланично тегло)
• Холандия: + 27% (с 1,39 евро до 1,77 евро кланично тегло)
• Дания: + 21% (с 1,14 евро до 1,38 евро кланично тегло)