Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2014 г. се понижава с 3.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3.9% спрямо 2013 година. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

 

Спрямо съответното тримесечие на 2013 г. индексът на цените на посевния и посадъчния материал през второто тримесечие на 2014 г. се понижава с 4%, на минералните торове - с 10.1%, на препаратите за растителна защита - с 2.3%, и на фуражите
- с 8.5%.

 

Според НСИ, същата тенденция се наблюдава и спрямо 2013 г. - индексът на цените на посевния и посадъчния материал през второто тримесечие на 2014 г. е по-нисък с 1.8%, на минералните торове - с 14.8%, на препаратите за растителна защита - с 4.1%, и на фуражите - с 5.2%.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!