За последните десет години насекомите изчезват с бързи темпове. Тяхната биомаса е намаляла с една трета в тревните площи и с 40% в горите, сочи проучване на немски учени, пише Дейли мейл.

Как се борят вредители по зеленчуците без химия?

Многократно експерти са алармирали, че насекомите са подложени на масирана атака. Международен екип от учени, ръководени от Техническия университет в Мюнхен, се е заел да разбере колко видове са засегнати.

За това проучване екипът събира масивна извадка, като изследва над 1 милион насекоми от 150 тревни площи и 140 горски обитания в периода от 2008 г. до 2017 г.

В хода на работа учените се шокират, когато установяват, че има редки видове, които изобщо не могат да бъдат намерени в някои от тестовите площадки.

Експерти: „Тревожна е загубата на насекоми в интензивно обработваната земя. Призоваваме към политики, насочени към по-добри практики за използване на почвата.“

Изчезването на насекомите в пасища и ливади е драстично, особено в тези, заобиколени от обработваеми земи. Подобна тенденция се наблюдава и в горите, включително в защитени територии.

„Дали обаче намалената биомаса на насекомите се дължи на по-мобилни видове, които имат повече контакт с дейностите на земеделците, или става дума за промяна в условията на живот в гората, ще е необходимо допълнително проучване,“ коментира изследовател.