Активният сезон в земеделието още не е започнал, но вече тръгва национална кампания срещу сивата икономика в сектора.
 
 
Селското стопанство е един от четирите сектора, които ще бъдат проучвани от КНСБ за нерегламентирани производства, работа без договори, лоши условия на труд и неплащане на осигуровки. Другите три сектора са автомобилният - ремонт на превозни средства и обучение на шофьори, строителство и лека промишленост.
 
Началото на новата кампания беше обявено днес от президента на КНСБ Пламен Димитров. По думите му проблемът със сивата икономика „касае вредите за икономиката като цяло, но не последно място и правата на работещите в тези сектори „на сиво“.
 
Трудовото законодателство до известна степен вече беше приспособено към особеностите и сезонния характер на земеделското производство, като се даде възможност за сключване на еднодневни и даже на полудневни трудови договори.
 
Често обаче при прибиране на реколтата например берачите изобщо отказват да сключват някакви договори със стопаните, защото се водят на работа другаде или се опасяват, че по-късно може да загубят социални помощи.