Проучване на Българската стопанска камара (БСК) установи, че въвеждането на новите правила за касовите апарати, предвидени с промени в Наредба № Н-18/2006 г., ще струва средно 2 432 лв. на едно фискално устройство заедно с необходимия софтуер.
 
 
БСК проведе публична дискусия по промените в Наредбата заедно с повече от 90 представители на браншови организации и фирми от редица сектори на икономиката. Новите изисквания засягат също фермерите и всички земеделски стопанства, които имат касови апарати.
 
По силата на действащите срокове фирмите, които са регистрирани по ДДС, трябва да модернизират своите фискални устройства и да внедрят нов Софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) в срок до 31 март тази година. За останалите търговци срокът е до края на юни.
 

От Камарата настояват за отлагане на сроковете и за преразглеждане на Наредбата.

 
„Почтеният български бизнес вярва, че трябва да има регламент и идеята на Наредба Н-18 е полезна за хората, които са в светлата част на икономиката. Всичко останало, обаче, в Наредбата е направено некадърно, на места граничещо със злонамереност, инквизиращо българския бизнес“, коментира председателят на БСК Радосвет Радев.
 
 
За участие в дискусията днес са били поканени Националната агенция за приходите (НАП) и  Министерството на финансите, но техни представители не е имало на срещата.
 
Председателят на Българския институт по метрология (БИМ) Паун Илчев съобщи, че досега са получени заявления за 58 модела касови апарати, които отговарят на новите изисквания. 38 от тях вече са обработени, а останалите ще преминат през контрол в следващите две седмици.
 
Представителите на редица организации са категорично убедени, че е невъзможно новите изисквания на Наредбата да се изпълнят в заложените срокове. 
 
„Бяха представени множество примери за неадекватност на текстовете в наредбата от гледна точка на съвременното развитие на технологиите, както и на специфичните изисквания на отделните видове бизнеси“, съобщиха от БСК.
 
Снимка: pixabay.com
 
Главният финансов директор на БСК Станислав Попдончев представи резултатите от експресно онлайн допитване, осъществено от Камарата в периода 6-10 февруари. В него са участвали 2 493 фирми. 
 
Според анкетираните средната инвестиция за всяко устройство, подлежащо на промяна - включително разходите за СУПТО, ако са необходими, е 2423 лв. Оценката на бизнеса е, че средният срок за въвеждане на СУПТО в експлоатация - включително закупуване, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала, е 18 месеца
 
„За сравнение Наредба № Н-18 предвижда 6-месечен срок, при това на фона на неясни формулировки, които не позволяват на разработчиците на софтуер да предложат на пазара подходящия СУПТО“, коментираха от Камарата.